Polityka Prywatności

I. Definicje

 • Strona – strona internetowa pod adresem: https://cationorm.net
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę pod adresem https://cationorm.net
 • Właściciel strony https://cationorm.net – Santen Oy S.A. – Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. Cel Polityki

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem i chcemy, aby każdy Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. W tym celu przygotowaliśmy Politykę, która wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w przypadku gdy są one gromadzone, określa, jakie dane osobowe są zbierane przez nas i jakie są cele oraz zakres ich przetwarzania.

Polityka może ulec zmianie, stąd prosimy Użytkowników, aby sprawdzali Politykę od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi treści jej najnowszej wersji.

Zwracamy uwagę, że gdy w ramach konkretnego procesu, Użytkownicy przekazują nam swoje dane osobowe i w związku z tym jest im przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu tych danych w ramach tego procesu, to postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad niniejszą Polityką.

III. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Santen Oy S.A. Przedstawicielstwo w Polscez siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel./fax +48 22 501 66 19.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Eric Hoechstetter i z którym można skontaktować się pod adresem: eric.hoechstetter@santen.com lub telefonicznie pod numerem: +41 794 60 39 04.

IV. Rodzaje danych, cele i podstawy prawne przetwarzania

Za pośrednictwem Strony możemy gromadzić zanonimizowane informacje dotyczące wizyt Użytkowników na Stronie bez aktywnego przekazania tych informacji przez Użytkownika, tj: typ przeglądarki, język, system operacyjny, adres protokołu internetowego (IP), identyfikatory (URL) stron odwiedzonych przed i po wizycie na Stronie, wyniki wyszukiwania, dzięki którym Użytkownicy znaleźli się na Stronie, przeglądane strony internetowe i reklamy oraz linki klikane na Stronie. Informacje te mogą być zbierane z wykorzystaniem różnych technologii, jak np. „ciasteczka”(„cookies”), znaczniki internetowe i sygnały nawigacyjne („web beacons”).

Poprzez Stronę możemy zatem gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:

 • informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony, tj. kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony;
 • informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik oraz inne informacje techniczne;
 • rejestracje sesji Użytkownika na Stronie, w tym dane dotyczące kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania Strony.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre dane mogą być niezbędne by Użytkownicy mogli skorzystać z określonej funkcjonalności. Bierne gromadzenie danych ma ułatwić korzystanie ze Strony, gdyż umożliwia nam świadczenie lepszych usług, dostosowywanie Strony do preferencji Użytkowników, kompilację danych statystycznych, analizę trendów oraz administrowanie Stroną i jej doskonalenie. Niektóre funkcje Strony mogą nie działać bez wykorzystania technologii biernego zbierania informacji. W przypadku braku zgody na zastosowanie technologii biernego zbierania informacji, możliwym jest, że nie wszystkie funkcjonalności będą działać prawidłowo.

Możemy łączyć dane udostępnione przez Użytkownika na Stronie z danymi udostępnionymi przez tego Użytkownika na naszych innych stronach internetowych lub z danymi dostarczonymi nam przez osoby trzecie. Wykorzystujemy te skonsolidowane informacje w celu lepszego projektowania naszych stron internetowych i produktów, zwiększenia skali działań marketingowych i badawczych i jako pomoc w realizacji innych funkcji biznesowych.

Za pośrednictwem Strony gromadzimy dane w następujących celach:

 • umożliwienia korzystania Użytkownikom z funkcjonalności Strony- podstawa prawna: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dostarczania Użytkownikom indywidualnie dopasowanych informacji oraz treści handlowo-marketingowych- podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

V. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce. Po upływie tego czasu usuniemy lub zanonimizujemy dane Użytkownika.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych Użytkownika mogą być:

 • Nasi upoważnieni pracownicy i upoważnione osoby działające na nasze zlecenie,
 • podmioty działające na nasze zlecenie i w naszym imieniu, w tym np. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne,
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy,
 • biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.

VII. Sposób zabezpieczenia danych

Zabezpieczamy Stronę, m.in. poprzez jej zabezpieczenie kryptograficzne (https).

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, mają oni prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody, przysługuje im prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Użytkownicy wykonać w/w prawa kontaktując na następujący adres: eric.hoechstetter@santen.com.

Użytkownikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.